loading...
Showing posts with label teacher. Show all posts
Showing posts with label teacher. Show all posts

August 29, 2016

మేడం తో Madam Tho Sex

మేడం తో
Madam Tho Sex

Telugu Sex Kathalu నేను ఒక పెద్ద కంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను.ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. మేడం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పనిచేస్తున్నది.సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి. మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్ల బెడ్ రూమ్ మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము.మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూట సపరేటేగా వున్నా వాటర్ పుంపు గదిని వాడూ కొంటున్నాము . ప్రతి రోజు ఇది జరుగుతూనే వున్నది. ఒక రోజు సారూ కమపేని పని మీద ఢిల్లివెళ్లారు.ఆరోజు సుజాతను నువ్వు మీఇంటికి వెళ్లి రేపు రా ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటికివేల్లక చాలారోజులు అయిందిగా అన్నది.సుజాత చాలా సంతోషించి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆరోజు రాత్రి నేను పుంపు హౌసులో పడుకొందామని వెళుతుండగా ,ఎక్కడికి అని మేడం అడిగింది.పడుకుందామని పుంపు హౌసేకి వెళుతున్నాను అన్నాను.-2-సరేలేగాని ఇంట్లోకిరా .పనివుంది అన్నది.వెళ్ళాను,వారియుక్క బెడ్రూములోకి తీసుకెళ్ళింది. అచ రూము కదా ,చల్లగా వున్నది ,కూర్చో అంటూ బెడ్ చూపింది .నేను క్రింద కూర్చున్నాను .ఏమిటి క్రింద కూర్చున్నావు? బెడ్ మీద కూర్త్చో .కానీ ధైర్యం లేక క్రిందనే కూర్చున్నాను.మేడం బెడ్ పై కూర్చుని ,నేను నిన్ను ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా అన్నది.తెలియదు అన్నాను.సరేలేగాని సుజాతకు నీకు ఎన్ని రోజులనుంచి భాగోతం నడుస్తున్నది? అన్నది .ఏమిటి మేడంగారు ,మీరు అనేది?.అన్నాను. నాకు అబద్దాలు చెప్పకు రాత్రి పుంపు హౌసులో జరింగింది అంతా చూసాను అన్నది .నాగుండె గుబేల్ అన్నది.చాల బయమేసింది ,వుద్యోగం వూదినట్లే అనుకున్నాను.బయపడకు నిజం చెప్పు.నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు.-3-మేడం హెచ్చరించినట్లుగా లేచి మంచం మీద కూర్చో అన్నది, కూర్చున్నాను.సుజాత అంత బాగున్నదా ,దాన్ని బాగా సంతోష పెట్టినావు, నీతోటి బాగా చేఇంచు కున్నదిగా. బాగా పిసికిన్చున్నదిగా.. మేడం అలా అంటూ వుంటే నాకు ఒక వేపు బయమేస్తున్నది. తప్పు క్షమించండి మేడం అన్నాను. రాత్రి మొత్తం నాలుగు నెతో కొట్టించుకొన్నదిగా.. సుజాత తప్ప ఈ ఇంట్లో ఎవరు నీకు నచ్చలేదా అన్నది.ఇంకా ఎవరూ ఆడవాళ్ళు లేరుగా మేడం .ఎవరు లేరా? .బాగా ఆలోచించి చెప్పు. ఎవరూ లేరుగా మేడం అని మల్లి అన్నాను. వెంటనే నేను ఆడదాన్ని కాదా,నాకంటే అదే బాగుందా? అన్నది.నాకు షాకు కొట్టినట్లు ఇఇంది .మల్లి బయమేసింది. ఈరోజునుంచి సుజాతను మరచిపో .లేదంటే దాన్ని వుద్యోగంలోంచి పేకేస్తాను.. సరే మేడం ఇకనుండి మీరు చెప్పినట్లే వింటాను. మంచిది ఇక పడుకో .మంచిదిi మేడం ఇక నేను పుంపు హౌసు లోకి వెళతాను.ఏమి అవసరంలేదు ఈ బెడ్ మీదే పడుకో .మేడం?.ఏమికాదులే .సారూ రారులే.. వద్దు మేడం ..నేను వెళతాను.నీకు ఏమి బయం లేదు ..సారూ ఈరోజు రారు.. మేము చిన్నవాళ్ళం మేడం.. సారుకు తెలిస్తే .నన్ను బ్రతకనివ్వడు..చెప్పాగా సారూ రారు అని.-4-సరేలే అని పడుకొన్నాను.మేడం కూడా పడుకొన్నది..నా షర్టు విప్పింది.నను తన జాకెట్ విప్పమన్నది..విప్పాను .సుజాతవి నోట్లో పెట్టుకున్నావుగా ..అలానే పెట్టుకో.చీకు. ఇంకా లోపలికి పెట్టుకో.. అబ్బ.. అబ్బా.. అబ్బబ్బా.. ప్లేజ్ క్రిందికిరా.చీకు. బాగా.. చీకు.. అబ్బ .అంత గట్టిగా ..కొరకకు..అబ్బా .అగేట్టుగా లేదు.నీ కడ్డి లోపలికి కుచ్చు .ఇస్ ..అబ్బ.. అబ్బా..కొట్టూ.. గట్టిగా.. ఇంకా .స్పీడుగా..నాకు కారుతున్నది..నువ్వు కూడా నాదంట్లో కార్చు.. అమ్మో.. వామ్మో.. వామ్మో.. వావ్.. వావ్..aaa.. క్ష్కక్కినొ .వ్కుఇమ్మొ.. ఆఆమ్మం..ఆఆమ్మ్మూ.అమ్మా..woo.. wooo. wooooooooooooooooooooooooooooooo.. —-*—–*——-*— -5-ఈ సంగటన జరిగిన తరువాత నేను మావూరు వెళ్లి మూడు రోజుల తరువాత వచ్చినాను.రాగానే మేడం గారు కబురు చేసారు ..అర్జంటుగా రమ్మన్నది ,అని నా భార్య నాతో చెప్పింది.నేను మేడం ఇంటికి వెళ్ళినాను.తలుపులు వేసి వున్నవి. ప్రక్కనుండి వెనుకకు వెళ్ళినాను. వుతకవలసిన బట్టలు చాలా వున్నవి. బట్టలు వుతుకుటకు సబ్బు కావాలి కాబట్టి నేను సబ్బు కొరకు కిటికీ వద్దకు వెళ్ళినాను. సబ్బు తీస్తుండగా కిటికీ సందులోనుంచి ఒక దృశ్యం కనబడింది .ఆచర్యంతో గమనించ సాగాను .మేడం ఇంట్లో పెంచు కొనుచున్న చిన్న కుక్క పిల్ల [పెట్ డాగ్] .మేడం రెండు కాళ్ళ సందులోనుంచి చీకుతున్నది. మేడం ఆనందంతో మంచం పై తృప్తిగా కదులు చున్నది .మేడం పూకును డాగ్ బాగా నాకు చున్నది.మేడం అంతులేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నది. కొద్దిసేపటి తరువాత కుక్కపిల్ల నాకటం ఆపు చేసింది . -6-మేడం వెంటనే మంచం పై నుంచి లేచి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఒకటి తీసింది .అది అచ్చం పళ్ళు తోముకొనే టూత్ పెస్తట్ లాగ వున్నది.ఏమి జరుగునో అని నేను చూస్తున్నాను .మేడం మల్లి మంచం పైకి వచ్చి ఆ పెస్ట్టును తన పూకుకు రాసుకున్నది. మల్లి కుక్క పిల్ల నాకుతున్నది.ఆపెస్ట్టుకు కుక్క పిల్లకు సంబంధం ఏమిటో అర్థం కాలేదు.మేడంకు పూర్తిగా తృప్తి పొందాక లేచింది.బయటకు వచ్చింది .నేను ఏమి చూడనట్లుగా బట్టలు వుతుకుకుతున్నాను. కాని ఆ రహాస్యం తెలుసుకోవాలని కసితో వున్నాను. మేడం వచ్చి ఎంత సేపటి క్రితం వచ్చావు అన్నది.ఇప్పుడే వచ్చాను వుతుకుతున్నాను అన్నాను.కొద్ది సేపటి తరువాత మేడం డాగ్ ను శుభ్రముగా కడగమంటే కదిగినాను.మేడం ఓపెన్ హాల్లో T.V.చూస్తున్నది. నేను మెల్లగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ వద్దకు వెళ్లి ఆ పెస్ట్టును చూసినాను.దాని పై ఇలా వ్రాసి వున్నది “ఈ పేష్టు మాంసం వాసనతోను మరియు సుగంద పరిమళ వాసనతోను వుండి చాలా తియ్యగా వుంటుంది .ఈ పేష్టు వ్రాసిన్ చోట డాగ్స్నాకును .కొద్దిసేపు నాకిన తరువాత తియ్యదనం వుండదు .అందువలన మల్లి వ్రాసుకోవాలి. అప్పుడు స్త్రీ అంగమును గాని పురుషుల అంగమును గని పెట్ డాగ్స్ తనివితీరా చీకును.భర్తలను కోల్పోయిన స్త్రీలు,పెళ్ళికాని యువతులు ,భార్యను కోల్పోయిన పురుషులు ,పెళ్ళికాని పురుషులు ఈ పేష్టు వాడుకొని డాగ్స్ అంతులేని సంతృప్తి పొందవచ్చు.”ఇది చదివిన తరువాత నాకు విషయం అర్థమైనది . -7-బట్టలు వుతకటం పూర్తి ఇన వెంటనే మా ఇంటికి బయలు దేరు చుండగా ఈ రోజు ఇక్కడే వుండు పని వున్నది అన్నది మేడంగారు. తప్పదుకదా ..సరే ..అన్నా.. రాత్రి తొమ్మిది ఐంది .నన్ను గదిలోకి రమ్మన్నది..వెళ్ళాను..గదిలోని లైట్లు అన్ని వేసింది..చాప పరిచింది..రమ్మన్నది..వచ్చాను..రేజరు ఇచ్చి చేతి క్రింద వెంట్రుకలు తీయమన్నది..తీశాను..ఆనందంతో మెలికలు తిరుగుచున్నది ..పాసు వస్తున్నది బాత్ రూంలోకి తీసుకేల్లమంటే తీసుకెళ్ళాను ..కూర్చొని పూకు కదగామంటే కడిగాను.మల్లి గదిలోకి ఎత్తుకొని వచ్చి చాప పై పడుకోబెట్టాను. మల్లి రేజరు ఇచ్చి క్రింది వెంట్రుకలు తీయమన్నది.క్రింది వెంట్రుకలు ఏమిటి అన్నాను.గుద్దమేదివి అంటూ నీ పెల్లంకి ఎప్పుడు తీయలేదా అన్నది..లేదు అన్నాను..మరి సుజాత తీయుంచుకోన్నడా అన్నది .లేదు అన్నాను..ఎందుకు అబద్దం చెప్పుతావు..సరేలే నావి తేయుచున్నవుగా .నాకు కారు చున్నది.అబ్బ..అబ్బా..అబ్బబో..లోపల పెట్టు..బాగా లోపలికి.ఇంకా .ప్లీజ్.గుద్దు.ఆరోజు సుజాతను గుద్దినవుగా అట్లా గుద్దు..అబ్బ..అమ్మో.వామ్మో.వామ్మో.నా మొగుడు లంజకొడుకు ఎప్పుడు ఇట్లా చేయలేదు.లంజకొడుక ఇంత గట్టితనం ఎట్లా వచ్చిందిరా..నీ మొగతనం పాడుగాను.అబ్బ..వామ్మో..ఒరేయ్ ..నా బొడ్డు మీద కార్చర..వద్దు మేడం పక్క బట్టలు పాడు అవుతాయి.. లంజ కొడకా నేను చెప్పింది చేయరా..సలహాలు వద్దురా..నీ రసం నా బొడ్డు మీద ,నా సళ్ళమీద కార్చర.వామ్మో..వామ్మో..అబ్బ..అబ్బా.. ఓరినాయనో..వావ్ .అమ్మా..కొట్టు..అబ్బా.. కొట్టు..నీ సుల్లికయలో వున్నది మొత్తం కార్చారా.. అబ్బ..తృప్తిగా వుందిరా.వావ్ . అమ్మో..ఇక చాలు..చాలు..ఓఓఓఓ..
Read More

ఈ దింపుడు కార్యక్రమం మీ ఇంట్లో తెలిస్తే?, ఇద్దరికీ కలిపి పెళ్ళి చేస్తారు Teacher Tho Dengulata

ఈ దింపుడు కార్యక్రమం మీ ఇంట్లో తెలిస్తే?, ఇద్దరికీ కలిపి పెళ్ళి చేస్తారు
Teacher Tho Dengulata


Telugu Sex Stories పరిమళా ఆంటీ ఎదురొచ్చి నన్ను లోపలి తీసుకువెళ్ళి గ్లాస్ తో పాలు ఇచ్చింది
తాగు, బాదాం మిక్స్డ్ పాలు, నీకోసమే, త్వరగా వస్తావుగా……
గట్టిగా కౌగిలిన్చుకుని, నా నోట్లో నోరు పెట్టేసింది.
ఏంటి ఇది అని నేను అడిగేలోపు తనే చెప్పింది “మా ఆయన ఆ విజయ టీచర్ మోజులో నన్ను మరిచిపోకుండా అని నా గుండెలమీద లిప్ stick తో ముద్ర వేసింది.
ఎంటాంటీ ఇదీ, ఎవరైనా చూస్తే,
చూస్తే
చూస్తే, నన్ను ఎడిపించరూ,
they won’t leave me.
ఏమీ కాదు.
అలాగా, అయితే ఇలా రండి,
వచ్చాను.
పైట లాగేసి
రెండు బంతులూ పట్టుకుని, నలపసాగాను,
నాకు తెలుసు నీ తెలివి, వెళ్ళే పని లేదా……… నువ్వు నన్ను విడిచి వెళ్ళలేవులే,
మార్నింగ్ మన పని మళ్ళీ మొదలు పెడదామా?
ఊ నేను రెడీ
జాకెట్ హుక్స్ తీసేసి, బ్రా ని కిందకు జరిపి, చన్ను పైభాగం పైకి ఎత్తి, నాకు అక్కడ ముద్ర వేసావు కదా.. ఇప్పుడు నా పంటి ముద్ర వేస్తాను.. నీ మొగుడు వచ్చాక చూపించు, నేను నా ఈ ముద్ర ఫ్రెండ్స్ కి చూపిస్తాను సరేనా? అని అందుకోబోయాను.
అమ్మ గడుగ్గాయి.. నువ్వూ…. అని నన్ను తప్పిన్చుని పరిగెత్తింది. చూడటానికి చాలా ముచ్చటగా ఉంది. జాకెట్ విడిపోయి brassiere లో నుండి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి, మా పరుగులాట సోఫా దగ్గరకు రాగానే తను
తల అడ్డంగా ఊపుతూ వద్దూ వద్దూ ప్లీజ్ రా నీ పెళ్ళాం పరువు తీస్తావా, తప్పురా వద్దురా ఆ రాక్షసుడు చూస్తే
ఇంకో మాట మాటలో ఉండగానే నోరు పెదాలతో మూసేశాను. ఆంటీ ని చుట్టేసి నాలుకతో మాటలు వెదుకుతున్నాను.
.మ్మ్ ఆహ్ నువ్వు చాలా ముదిరిపోయ్యవురా…, నేను నీలో కరిగిపోతున్నాను రా .,,మ్ ఆ వద్దురా
పెదాలు తీయగా బాగున్నాయి ఆంటీ నీ పెదాలు బాగున్నాయిరా..
కోరికేస్తున్నావురా…
నీ గుండెల మీద ముద్ర వెయ్యనా పరీ
వెయ్యరా నీ ఇష్టం నా కడుపులోనే వేయి, మత్తుగా ఉందిరా….. నన్ను ఏమైనా చేయి……..ఆఆఅ నీది తగులుతోందిరా
నా పూకును తోస్తోంది.
నా సళ్ళు నలిపేస్తున్నావ్… అమ్మ్మా..
నేనా ఎక్కడా నీ పిర్రలు కదా నలుపుతోంది
నీ chest కు నా సళ్ళు నలిగి పోతున్నాయి రా………
బావా GYM. కు వెళ్ళుతున్నావా?
ఊహూ, లేదు మరదలా నువ్వు ఇచ్చిన Nutritious Medicine use చేస్తున్నాను,
GYMకు వెళ్ళు బావా, హయిగా నీ గుండెల మీద పడు కోవచ్చు.
ఆ..హా, ముందు నీ గుండెల మీద ముద్ర వెయ్యనీ
మళ్ళీనా..stop it కమల్,
you బ్లేడీ, ఆఆఆఆ నడుము చుట్టూ చేతులు తీ……. దొంగ వెదవా…….
నేను దొంగ వెదవనా……..
అయ్యో, సారీ సారీ సారీ….కిషూ, మై డియర్ hubby, I love you, I love you జానూ..
I hate you, bye
బయలు దేరి బస్సు stop దగ్గరకు వచ్చాను.
school bus sunday రాదు, కానీ mandatory అన్నారు కదా……
అక్కడ బస్సు stop లో మా 9th B-Section ravi, V.L.N; నేనూ జాయిన్ అయ్యాను.
ఎదురుగాఒక అమ్మాయి రోడ్ క్రాస్ చేసి వస్తోంది నీలం రంగు జాకెట్ నీలం కలర్ లో లేహంగా పట్టుది అనుకుంటా మోచేతి వరకూ గాజులూ మన్మధుని విల్లులాంటి నడుము, అంత కన్నా ఎక్కువగా సీట్ కనిపిస్తోంది, ఇంకా కళ్ళద్దాలు, ఓహ్ మా క్లాసు మేట్ పద్మ.
పద్మ వచ్చి నిల్చుంది.
రవి గాడు పద్మకి ట్రయల్ వేస్తున్నాడు అర్ధమైంది.
వాడు: “అరేయ్ కమల్ నేను పద్మాకు లైన్ వేస్తున్నా తను నాదిరా… నువ్వు కొంచెం help చెయ్యాలి
సరే, చెప్పు ఏం చెయ్యాలి?
దాని గురించి information gather చేసి నాకు చెప్పు, అట్లానే దాని ముందు నువ్వు extraలు చెయ్యి. నేను మంచోడిని అవుతాను. అప్పుడు అది నాకు పడుద్ది అని వాడి ప్లాన్ చెప్పాడు.
సరే అన్నాను. ఇంతలో మా క్రికెట్ టీమ్ మేట్ రమణ గాడు-మా సీనియర్, బైక్ మీద వచ్చాడు.
మావా వస్తావా నేను కూడా అట్లనే పోతన్న, ఎక్కు అని బైక్ ఆపు చేశాడు.
లేదురా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పాను. VLN గాడు నేనొస్తా అన్నా.అని బైక్ ఎక్కాడు.
సరేలే అని వాణ్ణి తీసుకెళ్ళాడు.
పద్మ సన్నగా పొందికగా ఉంటుంది. ఏ ఏ shape లు ఎక్కడుండాలో అక్కడ ఉంటాయి. క్లాసు ఫస్ట్, బాగా చదువుతుంది.
కానీ దానికి ఒక బలహీనత ఉంది. అది నాకు తెలుసు
నేను వెళ్ళి కావాలని పద్మ పక్కన నిలబడ్డాను.
“పద్మా’ ఎంత సేపవుతున్నది నువ్వు వచ్చి”,
“ఆ.. ఇప్పుడే, నువ్వు వచ్చినప్పుడే”
“నువ్వు క్లాసుఫస్ట్ కదా, నాకు maths నేర్పించవా? నీకు తెలుసు కదా… ఎప్పుడూ విజయ టీచర్ నన్ను తిడుతూ ఉంటుంది”.
“ప్లీజ్ పద్మా, నాకు help చెయ్యవా?”
“నువ్వు నాగేంద్రం సర్ దగ్గర tuition కు వెళ్ళుతున్నావు కదా…!”
“చాలా doubts ఉన్నాయి పద్దూ……”
“ఏంటి పద్దూ అంటున్నావ్“.
“సారీ పద్దూ..”
“మళ్ళీ పద్దూ.., ఏయ్ కమల్, అలా పద్దూ అని పిలవద్దు”,
“పద్దూ అంటే బాగుంది. పద్దూ…….” “పిలవద్దంటే పిలువను లే”
“ఎందుకురా ఇలా కాకా పడుతున్నావ్”? అని గోముగా అడిగింది. ఏంటి సంగతి?.
“ఏమీ లేదు. రవి గాడికి నువ్వంటే ఇష్టమంట,” అందుకనీ అందుకనీ…..నన్ను మాట్లాడమన్నాడు”.
“ఛీ సిగ్గులేదురా, broker పని చెయ్యడానికి వచ్చావా?
వాడు నా ఫ్రెండ్ కదే?
shut up,
పోనీ ఆ విషయం వదిలేయ్ నీ దగ్గర 100 చేంజ్ ఉందా?
ఆ ఉంది, ఇదిగో,
Rs.100 ఇవ్వూ,
నేను నీ దగ్గర చేంజ్ అడిగాను కానీ. నా దగ్గిర 100 ఉంది అని అన్నానా? నా దగ్గిర లేవ్వ్.
ఏయ్, కమల్ నా డబ్బులు ఇవ్వు,, మర్యాదగా ఇస్తావా లేదా,
“ఇవ్వక పోతే?
“రవి, చూడు రవి, నా 100 తీసుకుని ఇవ్వట్లేదు”.
రవిగాడు అర్జెంటు గా హీరో అయిపోయ్యాడు. నా గల్లా పట్టుకుని, “సాలేగా పైసలు ఇవ్వు. ఏం తమాషా చేస్తున్నావా?”
“నేనెక్కడ తీసుకున్న మామా, నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావ్…వూ, నాకేం ఎరక?”
“నే తీసుకోలే, నాకు తెల్వది, నువ్వు అడగంగానే. నేనెందుకు ఇస్తా…..”
వాడు నన్ను గట్టిగా తోసేసాడు.
నేను కావాలని కింద పడిపోయ్యను.
నన్ను కాలితో తన్నడానికి కాలు లేపసాగాడు,
“ఆగు రవి వాడి సంగతి తరువాత చూద్దాం. బస్సు వస్తోంది”. అని పద్మ వాణ్ణి ఆపింది
ముగ్గురం, బస్సు ఎక్కాం..
పద్మ, రవి పక్క పక్కన కూర్చున్నారు.
రవి గాడిని చూస్తే అప్పటికే వాడు పద్మ మీద చెయ్యి వెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. పద్మ వాడిని వదిలించుకుని ముందుకు వచ్చి కూర్చుంది.
నేను కూడా లైట్ గా తీసుకున్నాను,
నేను ఎంట్రన్స్ వైపు జరిగాను
స్కూల్ దగ్గర బస్సు ఆగింది.
“వాడు ఒరేయ్ దాని డబ్బులు ఇవ్వద్దురా.. అది వేస్ట్ ఫీలింగ్స్ కూడా లేవు” అని చెబుతున్నాడు.
నేను పట్టించుకోలేదు. డబ్బులు ఇచ్చేశాను. పద్మ మారు మాట్లాడక వెళ్ళిపోయింది.
స్కూల్ లోకి వచ్చినతరువాత రాధీ కోసం చూసాను. ఎక్కడా కనిపించలేదు…..
పద్మ లైన్లో ఉంది.
testingకు blood ఇచ్చి వచ్చాను. అయిపొయింది.
రాధిక వచ్చిందేమో నని చూస్తున్నాను. రాధిక కనిపించలేదు కానీ లల్లి కనిపించింది.
గాభరాగా అటూ ఇటూ చూస్తూ…….. నడుస్తోంది,
తన వెనక వెళ్ళి స్టోర్ రూమ్ లోకి లాగేసాను
అందులో అన్ని రికార్డ్స్, బల్లలు, కుర్చీలు అన్నీ ఉంటాయి.
గట్టిగా అరవక పోయింది, వెంటనే నోరు మూసేశాను.
గాభరాగా ఎందుకు తిరుగుతోందో అడిగాను.
నోటి మీద నుండి చేయి తీసి తన వైపు చూసాను.
తను “విజయ టీచర్ కనపడితే క్లాసు తీసుకుంటోంది. నీ తో తిరగవద్దు” అని
“అవునా?! దానికేంటి బాధ”,
“చిన్న పిల్లవు, నీ పూకులో అంత పెద్ద మొడ్డ, ఈ వయసులో అప్పుడే వద్దు. వాడు నిన్ను అడిగితే నా దగ్గరకు తీసుకురా అని చెప్పింది”.
“మరి నువ్వేమన్నావ్?”
“నాకు తెలుసుగా, నీ పేరు ఎత్తగానే, రెండు కాళ్ళ మద్య రుద్దుకుంటూ ఉంటుంది” “టీచర్ అయి దానికే సిగ్గు లేదు, మళ్ళీ నాకు చెబుతోంది” .
“అవును లల్లీ నీ నొప్పి తగ్గిందా? నొప్పి ఎక్కడ”
“ఊహూ నేను చూపించను, నాకు సిగ్గు బాబూ”.
“పర్వాలేదు రా, నాకే కదా చూపించేది”,
“ఎక్కడ నొప్పి?”
“ఇక్కడ”, అని వేళ్ళతో పూకు దగ్గర చూపించింది.
“ఏంటి ఇక్కడా?” అని దాని ప్యాంటీ లాగేసాను.
“అం……” వేలు తడి చేసుకుని ఆ పూకు పెదాలు విడతీసి,
“ఇక్కడా నొప్పి”, అని వేలితో లోపలకు గుచ్చాను.
“ఆఆఆఆఆఆఆఅ.,”
నా చెయ్యి పట్టేసుకుంది “వద్దురా… నొప్పిరా… వదిలేయ్యరా”
పూ పెదాలు చీరుకుపోయినట్లున్నాయి
“అలానే ఉండు లల్లి, నీ నొప్పి తీసేద్దాం…”
“ఆ.. వద్దు, నువ్వు నీ రోకలి బండను గుచ్చుతావ్”
“ఏమీ చెయ్యనూ, నువ్వు చూస్తూ ఉండు” అని నాలుకను తాటిస్తూ నాలుకతో చుట్టసాగాను
“ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అల్ల్ల్లల్ల్ల్ ఆఆఆఆఆఆఆఆ ఓహ్ మై గాడ్”.
లల్లి పూకు పెదాలు విచ్చుకుంటున్నాయి…
చిన్ని ఎర్రని గులాభి రంగు పెదాలు ఆ పైన చిన్న పిల్ల మొగ్గ, కవ్విస్తూ పల్లమద్య ఇరికిన్చుకుని నాలికతో మీటసాగాను.
“అమ్మ, అక్కడ టచ్ చ్చేయ్యకురా..”
లల్లి ఎదో గోనుక్కున్తోంది “ప్రాణం జిల్లర్చుకుపోతోందిరా… ఆ లంజ పెద్ద మొడ్డ పెట్టుకోలేవు అని చెప్పెకొద్దీ నాకు ఎక్కువయి పోతోంది. నా ఒళ్ళంతా.. వేడిగా ఉంటోంది. రా, నీ మొడ్డ, పూకు నిండా పెట్టుకొని దేంగించుకుని అలసి పోవాలిరా…. నీ మొడ్డ నా కడుపులో దింపితే, నా గుండెల్లో దిగినట్లుగా ఉంటుంది… నీ మగతనం చూస్తేనే భయ్యం వేస్తుంది. నువ్వు నా కడుపునిండుగా పెట్టి ఆడిస్తావు, ఆ విజయ టీచర్, నీ పేరు తలచినప్పుడల్లా వేలు పెట్టుకుని ఆడించుకుంటుంది.. నన్ను మాత్రం దెంగి దెంగి కార్చుకోరా ఇది నీ కోసం పుట్టిన పూకురా, నేను ఇలానే రోజూ నీతో పూకు నాకిన్చుకోవాలి..
రా..ప్రాణం పోతున్నట్లు ఉంది.
“లల్లీ, ఎదో అంటున్నావ్?”
“వద్దురా అలా నా దాన్ని…..నమలకు. నేను తట్టుకోలేను రా నాకు మగతగా ఉంటోంది…”
నాలుక గరుగ్గా ఉప్పగా తీయ్యహగా.. తగిలింది “అఆః ఆఆఆఆఆఆఆహ్ ఆఆఆఆహ్”
“ఏంటే నా స్వాతి ముత్యం అలా అరుస్తున్నావ్?”
నాలుకతో మొగ్గను పొడిచి clock wise గా తిప్పుతున్నాను. బావిలో గిలకలా భలేగా తిరుగుతోంది.
“ఏమ్చేస్తున్నవురా… పొడిచింది చాలురా నేను తట్టుకోలేను రా.. నాదాన్ని పోడిచేస్తున్నావ్….” దాని మొత్తను గాల్లో ఎగరేస్తూ వణుకుతోంది.
పూ పెదాల మద్య ఎర్రని గులాబీలా అవి పంటికి దొరకటం లేదు నాలుకను లోపలకు తోసి, నాలుకతో తడుముతున్నాను
“అమ్మమ్మ్మమ్మో నా పూ లో ఏం పెట్టావ్? అదేంటి దానితో ఎందుకు దెంగుతున్నావ్, నీది పెట్టు, ఏం కాదు, పెట్టేయ్ ఆఆ యా”
నాలుకను లోపల తిప్పి పొడిచి చూసాను, రెండు మూడు పోట్లకి కాళ్ళు బాగా వెడల్పు చేసింది. లోపల అందమయిన గుహ నా నాలుక సాగించి కలయ తిప్పి, లోపలికీ బయటకు, tongue fuck చేసాను.
“నా తల పట్టుకుని పైకి రారా ప్లీజ్ అలా చెయ్యకు నాకు ఎదో అయిపోతుంది”.
అక్కడ ఎదో కొండనాలుకలా తగిలింది, దాన్ని అడ్డు తొలగిద్దామని దాన్ని పోడుస్తున్నాను.
అది “G-spot’ అని తరువాత తెలిసింది.
“అ,,ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆమ్మ్మ్మాఆ నీ నాలుక చీల్చి చెండాడేస్తోంది, నా కొడకా… what the fuck,
what are you doing, do it, ఓహ్ my GOD, hard maddy”,
“ఓహ్ మై గాడ్ , నాకు ఎదో అవుతోంది..” నా తల పట్టుకుని కార్చేసుకుంది..
పరికిణీ, టాప్ రెండూ వేరయ్యాయి. brassiere, ప్యాంటీ మీద ఉంది.
bra లోనుండి పొడుచుకొచ్చిన nipples, బలిసి కొత్త అందాలని సంతరించుకున్న నిగిడిన సళ్ళు, సన్నని నడుము అందమయిన బొడ్డు, కొంచెం దెబ్బ గట్టిగానే పడినట్లుంది గుద్ద మాత్రం బాగా బలిసింది, బాగా బలంగా పిక్కలు అందమైన తొడలు. టీనేజ్ సొగసు,,చూస్తూ ఉంటె చేయ్యలనిపించే అందం.
నా చూపు లల్లీ అందాలను తడిమేస్తుంటే, కళ్ళల్లో కోరిక కాళ్ళ మధ్యకు వచ్చినట్లు నన్ను కాళ్ళతో లాక్కుంది
“ఉండవే, నా డ్రెస్ తీయ్యనీవా?”
“ప్లీజ్ రా నాకు నీ రోకలిబండని చూడాలని ఉంది”.
నా షర్టు తీసేస్తుంటే, తను నా ప్యాంట్ జిప్ ఓపెన్ చేసి underwareలో మావాణ్ణి గుప్పిట బిగించింది.. నా దాని నోట్లో పెట్టేసుకుని కోరికేస్తోంది.
ఓహ్
నా ముందు బాగాన్ని పళ్ళతో కోరికేస్తోంది..
“ఆహ్ చిన్నగా “
నోటిలోపలికి తీసుకుని, పళ్ళ మద్య ఇరికించేసి పళ్ళు దిమ్పుతోంది
ఆవ్, కోరికేస్తోందో…నా దాని గాడిలో నాలుకతో పొడిచి బయటకు తీసి “టేస్ట్ బాగుందిరా”…….. లల్లి తల పట్టుకుని నాది లోపలకు తోసాను.
ఆఆఆఆహ్..
గ్గ్గగ్గాగ్గ్గ్గ్లి లి ఆడట్లేదు. ……………. కుక్కినట్లు ఉందిరా…….. I can’t breath ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్
దాని మీద పడుకుని ప్యాంటి గల్లీ వేలుతో వేర్చేసి నాది గట్టిగా తోసేసాని
అమ్మాఆఆ……………….
bra పైనుండి దాని సళ్ళు గట్టిగా కొరికాను….
అమ్మా………………అలా కోరకకురా,,,,,,,, నొప్పి
నా తల చుట్టూ చేతులు వేసి నా పెదాల మీద గాఢ ముద్ర వేసి. నా చేతుల్ని సల్ల మీద వేసుకుంది. bra లో నుండే చేతులు పెట్టి నలపసాగాను.
రసాలు ఊరడంతో, చిట్టి పూకును చీల్చుకుని వెళ్ళుతోంది. అయినా బాగా టైట్ ఉంది.
చిన్నగా ఆడించసాగాను..
నేను ఎలా ఉన్నాను రా…
బాగున్నావురా………
అంతేనా..,
so cute, so beautiful,
నేను అందంగా ఉంటానా లేక పద్మా అందంగా ఉంటుందా..
అఆః ఆహ్, అమ్మా
మద్యలో పద్మ గోడవెందుకే నీకు…
ఎందుకంటే, నిన్ను లైన్ చెయ్యమని అది అడిగింది.
ఆఆఆఆఆఆఅహ్, సాలేగా అది గుర్తుకు వచ్చిందా? అంత గట్టిగ తోస్తున్నావ్.
మద్యలో నువ్వు, దాన్ని తీసుకువచ్చీ,…….ఆహా హ తపక్ హ.హతపక్ హతపక్ హతపక్ తపక్ తపక్ హతపక్ హతపక్ హతపక్హ హతపక్ హఆహ్ తపక్ హతపక్ హతపక్ హహహహహః నాకు ఓఓఓఓఓహ్ కారిపాయింది.
అమ్మా ప్యాంటి తీసేస్తాను రా. అని తీసేసింది.
ఎలా ఉందే, లల్లీ,
లల్లీ: మొన్న నువ్వు నీ రోకలి బండను తోసావు కదా, అప్పుడు చాలా pain వచ్చింది కానీ తరువాత తరువాత బాగుంది. విజయ టీచర్ ని కసి కొద్దీ దెంగి వదిలిపెట్టావు కదా అప్పుడు చూసాను రా దాని పూకులోకి సొరకాయ దూరినట్లు దూరుతోంది ఆ లంజ ఎంత గట్టిగా అరిచిందిరా..
అది సరే లేవే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? బాగోలేదా, అని దాని bra and panty తీసేసి కుర్చీలో కూర్చుని దాన్ని ఒళ్లో కూర్చో బెట్టుకున్నాను. నా ఒళ్లో కూర్చోని, నా దాన్ని పట్టుకుని పూ పెదాలకు రాసుకుంటూ…
చెప్పనివ్వురా… నా అత్త కొడకా,
ఏంటే అత్త కొడకా అంటునావ్.
పోనీ ఏమనాలో చెప్పు,
సరే చెప్పు
నింగి చూస్తున్న నా ఆయుధం దాని పూకులో దిగసాగింది. .మ్మ్ఊ
దాని పెదాలు రుచిగా దాని నాలుక నా నాలుకను పెనవేసుకుని రుచులు చూపిస్తోంది మా మూలుగులు ఎక్కువయ్యాయి
అది ఇప్పటికే రెండు సార్లు కార్చుకుంది.
లల్లిని గుండెలకు హత్తుకుంటే ఒక రకమైన హాయి, ఇంత అంతం నా సొంతం అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువయిపోతోంది.
ఈ మద్యలో పద్మకు ఏం తెలిసిందో, రవి గాడు ఏం వాగాడో.
అబ్బా దీని పూకు పెదాలు విడివడిపోయి నా మొడ్డ మీదకు ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నాయి. నా మొడ్డ దాని లోతుల్ని చీల్చుకుని వెళ్తోంది.
తట్టుకోలేక దాని పెదాలు కోరికేసాను అబ్బా…….
కింద నీ మొడ్డ పోటు పైన నా నీ పన్ను పోటు.
దెంగరా……..అలాగే దెంగు నిండుగా నా కడుపులో గ్రుచ్చు. ఇంకా కారాదా … అది త్వరగా కార్చుకో రా,
నాకు మళ్ళీ అయ్యేటట్లు ఉంది. త్వరగా త్వరగా. మళ్ళీ మా అన్నయ్యకు, విజయ టీచర్ కు అనుమానం వస్తుంది.
అయితే వంగోవే నాకు త్వరగా అవుతుంది. వంగోబెట్టి తోసాను ఒర్నాయినో చంపేసావ్, నీ you fucking Ass,
what?
ఒరేయ్ గాడిద మొడ్డగా…….. నేనేమన్నా జంతువుననుకున్నవా….. bleady
తోయ్యరా. అమ్మాఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ
సళ్ళు దొరకబుచ్చుకుని, కాళ్ళు బాగా వేదంగా పెట్టి దొబ్బ సాగాను, నా పిచ్చలు దాని పూకుకు తగిలి వింత శబ్దం చేస్తున్నాయి.
అమ్మ్మాఆఆ నా వల్ల కాదు. ప్లీజ్ నేను ఇంకా కార్చుకోలేను, నేను తట్టుకోలేను. రా రా మామూలుగా చెయ్యి.
యా పడుకోపెట్టి కసిగా తోసాను దాని కడుపులో గుచ్చుకుంది.
దాని అరుపులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. dear stay like that
I’m coming, ఒఫ్ ఒఫ్ అఫ్ ఒఫ్ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆఆఆఆ ఆ ఆ అ అ అ అ అ అ ఒళ్లంతా కంప్మ్పించిపోతూ
నాకు అయిపోతోంది రా కమల్,
“నువ్వు రెడీ గా ఉండవే నాకు కూడా వచ్చేస్తోంది.”
“.మ్మ్ .మ్మ్ o ఆహ్ o ఆహ్ o ఆహ్ ఒఅ హ్ ఒఅహ్ o ఓ ఆహ్ o ఆహ్ ఓ ఆహ్ ఓ ఆహ్ ఓ ఆహ్ అయిపాయింది కారిపోతోంది”.
ఇద్దరి నోటినిండా చొంగ మొడ్డ నిండుగా రసాలు పూకు నిమ్పెసాను. ఇద్దరం కార్చేసుకున్నం. దాని పూకు ఎర్రగా దానిమ్మ పండు పట్టేలా, దానిమ్మ గింజల రంగులో అయి తెల్లని క్రీం దాని కడుపులో కక్కింది.
I love you, జానూ, I love you too,
relax అయి నవ్వుకున్నాం.
ఇటు తరిగి చూస్తే విజయా టీచర్. సళ్ళు నలుపుకుంటూ “చుట్టూ మరచిపోయి ఎంత కుత్తిగా దెంగు లాడుకుంటున్నార్రా, కనీసం నేను వచ్చింది కూడా గమనించట్లేదు.”
అదే అడిగింది “ఎప్పుడొచ్చారు madam”
“మీ ఇద్దరూ నాగురించి మాట్లాడుకుంటున్నారే’ అప్పుడే”.
“సారీ madam, మేము వెల్లతాం”.
“ఆ ఎక్కడికి వెళ్ళేది?”
“ముందు, మీ ఇద్దరి సంగతీ తెల్చనీ”,
“లేదు madam, ఇంకా మేము మెడికల్ టెస్ట్ కి వెళ్ళలేదు”.
“yah, I got you, but one thing, టెస్ట్ ఇప్పుడు కాదు, ఒక 10 రోజుల తరువాత medical test చేస్తే, అప్పుడు తెలుస్తుంది, నేనున్నానని ఇంకో కమల్ గాడు 9 నెలల తరువాత లైన్ లోకి వస్తాడు”.
“ఈ దింపుడు కార్యక్రమం మీ ఇంట్లో తెలిస్తే?, ఇద్దరికీ కలిపి పెళ్ళి చేస్తారు. అప్పుడు హయిగా ఎటువంటి దింపుడు కార్యక్రమాలూ ఉండవు”
Read More

July 30, 2014

teacher attha ni denganu

naa peru aravind,naaku oka atta vundi naaku tanu teacher gaa vachhedi…
aithe tanu chaala andam gaa vunde di . tana baayalu chaala peddavi. nenu 8th nunchi tana daggara cheranu.
eppudu tana vaipu chuse vadini.epudu vangutunda tana baayalu eppudu chuddama ani anukune vadini.
nenu 10th ki vacchanu tana age 38. kaani ade pongulu nannu pichhi chesayi..
ela aina muttukovali anukunnanu. tanaku nadum noppi vundi oka roju tanu suddenga noppi vachhi bada padutundi…
nenu velli zandu balm ichha tanu swathaha ga rasukoleka poyindi nenu rayana attha ananu..
kuncham raayi amma plz andi… sare ani rasanu .. appudu nenu daggara ga tana sallanu chustunte edo aindi
andukani nenu chinnaga chetini blouse kindaki tisukuvella .. tanu nidra vastunnattu anipinchi chinnaga
chetini tana sallaki aninchi nokkanu. tanu lechi inka chalu ani velli poindi.. taravata ionko roju nenu
maa attha snanam chestunte bathroom sandulonunchi chusanu.tanu nenu anukunna dani kanna chala andam ga vundi.
inko roju baaga vaana padutunte bajaar nunchi vachhamu iddaram tadichipoyam.nenu dress marchukuntu attha di bra
bathroom lo chusi danitho apukoleka hp kottukuntunte suddenga door open chesindi nenu inka siggu tho thala
vanchukunna… tanu velli poindi.. taravata annam tinnaka enti ra aa pani andi sorry attha annanu ..
nuvvu nanu aa drustitho chustunnava ani adigindi nenu emi analedu.. tanu vachhi naa pakkana kurchuni siggu padaku
ee vayasula adi commom ani cheppindi.. taravatha nidra potunte naa pakkaku vachhi podukundi nenu tanani chudaledu
tanu chinnaga naa phant meeda cheyi vesi taravata naa sulli meeda cheyi vesindi nee vulikki padi chuste maa attha …
identi attha ante… ee vadda ani nannu adigindi… nenu kavali ani adiganu mari kaani ani andi.. nenu appudu tana
chetini naakanu taravata tanu naa sullini chinnaga sagadistu vunte chala sukam ga anipinchindi..
attha ninnu chuste naaku bhayam telusa annanu ..
andukena roju naa baayala vanka ala chustavu andi…
inni rojulu nenu ninu chustune vunnanu andi..
nenu avakku ayyanu… taravatanu naa phant shirt thisu tanu naa chetito tana battalu tiyamandi …
nenu modata tana mokam meeda nunchi cheyi tistu taravata tana pedalanu nokkutu ,..
taravata tana baayala daggaraku vachhi tana chira kongu nu thisi tana blose pinnulanu thisi..
thana sallanu nokkutunte thanu nani nenu apukoleka pothunna tondaraga kaani ani andi,..
nenu nidanam ani cheppi tana boodu nu nimuruthu taravatha tana cheera kuchhillanu tisi thana puku nuu gillanu..
aa tharavatha thananu vennakki thippi tana veepu meeda naa naallukatho naakuthu tharavatha thanana
nadumu madathallo koriki… naa sullini thana pooku lo petti kodithe…
dhani thalli thumbs ponginattu pongindhi……. aa tharavatha thanu kaallu baaga chaapi naa sullitho thana
pooku lo pettukuntunte nenu thana baayalanu cheekuthunnanu ……
inthalo edo sound vachhindi chuste morning 5 aindi … milk man came ani nenu ante …
nenu milk women ni ratre vachhanu kada ani anindi….
mee maava kuuda intha sukam ivvaledu ra alluda….
roju oka sari aina nannu kanikarinchara ani anindi…
idi nijangane jarigindi
nenu 10th ki vacchanu tana age 38. kaani ade pongulu nannu pichhi chesayi..
ela aina muttukovali anukunnanu. tanaku nadum noppi vundi oka roju tanu suddenga noppi vachhi bada padutundi…
nenu velli zandu balm ichha tanu swathaha ga rasukoleka poyindi nenu rayana attha ananu..
kuncham raayi amma plz andi… sare ani rasanu .. appudu nenu daggara ga tana sallanu chustunte edo aindi
andukani nenu chinnaga chetini blouse kindaki tisukuvella .. tanu nidra vastunnattu anipinchi chinnaga
chetini tana sallaki aninchi nokkanu. tanu lechi inka chalu ani velli poindi.. taravata ionko roju nenu
maa attha snanam chestunte bathroom sandulonunchi chusanu.tanu nenu anukunna dani kanna chala andam ga vundi.
inko roju baaga vaana padutunte bajaar nunchi vachhamu iddaram tadichipoyam.nenu dress marchukuntu attha di bra
bathroom lo chusi danitho apukoleka hp kottukuntunte suddenga door open chesindi nenu inka siggu tho thala
vanchukunna… tanu velli poindi.. taravata annam tinnaka enti ra aa pani andi sorry attha annanu ..
nuvvu nanu aa drustitho chustunnava ani adigindi nenu emi analedu.. tanu vachhi naa pakkana kurchuni siggu padaku
ee vayasula adi commom ani cheppindi.. taravatha nidra potunte naa pakkaku vachhi podukundi nenu tanani chudaledu
tanu chinnaga naa phant meeda cheyi vesi taravata naa sulli meeda cheyi vesindi nee vulikki padi chuste maa attha …
identi attha ante… ee vadda ani nannu adigindi… nenu kavali ani adiganu mari kaani ani andi.. nenu appudu tana
chetini naakanu taravata tanu naa sullini chinnaga sagadistu vunte chala sukam ga anipinchindi..
attha ninnu chuste naaku bhayam telusa annanu ..
andukena roju naa baayala vanka ala chustavu andi…
inni rojulu nenu ninu chustune vunnanu andi..
nenu avakku ayyanu… taravatanu naa phant shirt thisu tanu naa chetito tana battalu tiyamandi …
nenu modata tana mokam meeda nunchi cheyi tistu taravata tana pedalanu nokkutu ,..
taravata tana baayala daggaraku vachhi tana chira kongu nu thisi tana blose pinnulanu thisi..
thana sallanu nokkutunte thanu nani nenu apukoleka pothunna tondaraga kaani ani andi,..
nenu nidanam ani cheppi tana boodu nu nimuruthu taravatha tana cheera kuchhillanu tisi thana puku nuu gillanu..
aa tharavatha thananu vennakki thippi tana veepu meeda naa naallukatho naakuthu tharavatha thanana
nadumu madathallo koriki… naa sullini thana pooku lo petti kodithe…
dhani thalli thumbs ponginattu pongindhi……. aa tharavatha thanu kaallu baaga chaapi naa sullitho thana
pooku lo pettukuntunte nenu thana baayalanu cheekuthunnanu ……
inthalo edo sound vachhindi chuste morning 5 aindi … milk man came ani nenu ante …
nenu milk women ni ratre vachhanu kada ani anindi….
mee maava kuuda intha sukam ivvaledu ra alluda….
roju oka sari aina nannu kanikarinchara ani anindi…
idi nijangane jarigindi
Read More

tuition madam tho sex, tuition madam ni denganu

hi frndz na peru risi idi na lif lo jariginareal story,ika story loki velithae nenu appudu 5th class chadivaevadini,nenu eveng tution ki vellae vadini ,maku tution cheppae vaallu sir nd madam ,vaalladi love marriage ,ma sir government teacher ma madam housewife,vaallaki oka babu,ma sir ki madam ki nenantae chala istam,oka roju sunday ma sir vaalla school lo function ani sir velladu evng varaku raanani madam ki cheppi velladu,maku sunday’s kuda tution pettukuntaru ,aa roju tutn ki 3 members matramae vellam,nenu,oka abbai aa abbai vaalla sister vellamu,maku tution ma sir vaalla intlonae cheppaevaallu,aa roju madam maku assignment pettindi ,memeu assignment rasamu,ma frnd paper vaalla sister paper madam correction chesi vaallanu intiki
pampinchesindi ,na papercorrection iyyaka vellamani cheppindi sarea annanu ,nenu hall lo kurchuni chadvkuntuntae madam lopala pani chesukuntandi ,nannu lopaliki rammani paper crectn chesista ani cheppindi,sarae ani lopaliki vellaka na paper correctnchesindi full marks vachai mada nannu v.good antu muddu pettukundi,tarvata gattiga hug chesukundi naku artam kaalae ,enta mudduga untaav ra nv antu na lips mida kiss chesindi ,madam diwani pina kurchuni nannu tana niti lopaliki durchukundi,nannu pookakesi adumukundi ,adumukuni naaku andi nenu nakanu ooh antu mooligindi,nachinna madda lechindi,nannu bayataki teesi na pant vippesi na drawer vippindi ,na chinnamaddani notlo pettukuni cheekasagindi ala kasepu cheeki,tanu niti vippaesindi ,braw panty vesukoledhu,madam manchi structure anushka laaga untundi structure,madam gudda panasa pandu laagauntundi podugati pirralu,mada na noti daggaraku tanabayalu petti cheekamandi nenu alagae cheekanu ,tarvata bed rm loki vellamu ,madam bed mida padukundi onti mida okka nulu pogu kooda ledu,madam nannu daggaraku teesukuni tana rendu todalu vidadeesi na talanu pookukesi ottukundi ,nenu pooka nakanu chala bhaga undi ,melliga piki teesukuni nannu na bulli maddani tana pukalo pettukuni oogu andu nenu oogutunnanu ala oka ten min tarvata nannu vongobetti tana nalukato na guddanu nakindi tarvata battalu vesukuni intiki vellanu ,tarvata appudappudu sir leni samayam lo nato puka nakinchukuntanda ma mada,ma madam vaalla koduku appudu lkg vaadu vaalla amama valla intlo untadu,
hi dis s rishi indaka ma madam tho dengulaata miku cheppanu ga ippudu continue chestanna ,tarvata nenu tution maanaesanu ,ma madam vaalla illu duranga undatam valla manaesanu,nenu 9th class ki vaccaetappatiki ma sir vaallu ma intiki daggarlo illu kattinchukunnaru,appudu mari nenu adae tutn join iyyanu ippudu nenu mature ina ,na madda chuttu aathulu vachai ,nenu appudapudu ma madam ni talachukuni hp kottukunae vaadini , ma sir ki transver inadi ,sonta illu kavadam tho madam vaalla abbai ikkadae untunnaru,na sir weekly once vachi potaaru, oka roju nagalachavati ki holiday icharu ma school ki,ma madam vaalla abaai vaalla school ki holiday ivvaledu so vaadu school ki velladu, nenu appatikae ma madam nu dengali ani anukuntunna , aa rojumaku holiday kaavadam tho intlo evaru undarani telisi subject lo doubt ani cheppi ma madam vaalla intiki vellanu,appudu ma madam cheera kattukuni snanam chesi mallepoolu pettukuni undi,nenu ma madam tho doubut cheppinchukuntanna apuudu time morning 10 anamata,ma madam hall lo diwani mida kurchuni book mida pettukuni undi nenu nilabadi unnanu,naku eppudepudu madam ni dengudama ani choostunna ,ma madam pakkana nilabadi nato chinnappudu dengichukundi ga adi gurthukutechukuntu na maddani chetito pisukuntunna,tarvata na maddani melliga mada mokaliki aaninchanu ,madam doubt cheptu okkasari lechi lopaliki vellindi,naku gundae challaga ipoindi ,tarvata ma
madam nannu lopaliki ramandi nenu bed rm loki vellanu ,appudu madam nannu pilichi gattiga hug chesukundi,naku madda lechipoindi namadda madam todala madyalo tagulutaandi,nenu madam ni hug chesukuni madam meda mida muddulu pettanu ,ma madam na meda mida naakutandi ,na notlo tana noru petti tana naalukanu na nolo pettindi ,tarvata okari engili okaru jurrukunnamu,melliga na madda mida chei vesi na chei ni tana baayala mida vesi ottukundi,nenu tana cheera kongu laagaesi madam baayala mida muddulu petti rendu baayala madyalo naaka saaganu,tarvata iddaram okari battalu okaru vippukunnam,nenu nilabadi unna ma madam kinda kaallu muduchukuni koorchuni na maddani choosi entra inta peddaga penchav chinnappudu chinnaga undae ippudu enti inta peddaga undi ani adigindi,nenu annanu roju hp kottukunta andukae ila iindi annanu,bhagaledaa ananu chaala bhagundi ani na maddanu nolo pettokuni cheeka saagindi,tarvata tanu bedmida padukuni panga chaapi na pooka naaku ra andi nenu madm balisina pookanu naakutoo undaga madamki bhagga mood vachi na talani tana pookuku vesi vattukundi ,nakufull ga madda lechipoiundi ,ma madam pooku nakutoo tana baayalni ottutunnanu ,tanu ooh essssssssss naka ra na pooka doola teerchu ani arustandi,tarvata iddaram 69 position loki vachamu nenu kinda unna madam pina undi madam gudda na noti daggara undi madam na maddani notlo pettukuni cheektandi na madda notlo pettukuni nalukato na pink colr ball ni ana saagindi naku bhaaga mood vachi madam guddaki na mohaanni aesi ottukuni madam guddalo naaluka pettanu,,tarvata medam pookulonundi rasaalu uttutunndaga nenu naalukato naaki ma madam notloki noru petti ma madam oil tana notlokae vadilaanu ,tarvaata ma madam panga chaapi padukuni ika tattukovadam na valla kaadu ra na pookalo ni gurram maddanu doorchei antu arustaandi,nenu tattukoleka ma madam pookalo madda petti dengasaaganu ,nenu dengutuntae madam aeduruttulu istu dengu ra nvae na mindagadivina mogudivi antu dngichukuntaandi,madam nvae na pellam ravaee ranku leja antu madam pookalo kaarchi pookani na rasam tho nimpaeaanu ,tarvaata na oil ni nenae naaki ma madam notlo ki na noru petti madam notloki vadilaanu alaagae maku veelupadinappudall dengichukuntannam,, na 10th ipoyaetappati ki ma madam ki inko koduku puttadu,vaddu acham na laagae untaadu ippudu vaadu kesava reddy school lo chadvkuntannadu(hostel lo) pedda koduku kooda akkadae chadvkuntunnadu,nenu ippudu btech final year chavtunnanu , intikellinappudu nenu ma madam tho inka sex continue chestunnanu,mamada valla rendo abbai ni choopistoo veedae ni koduku ra ani vekkiristundi,ma madam ikkadi daka chadivaru antey na anubavam nachindi anukuntaspelling mistakkes sardhukondi
Read More

teacher pookuni nakanu denganu

PUKULO MODDA OOUHUNCHUKO BEDDA
hi friends this is cherry
Hi na peru charan naku 21 years but 1 year back nenu vokka roju byke puncher iendi ani ligt adugali anukunna itay lucky ga ma madam vostundi lift adigya ichendi lanja munda class lo tetti smile ga palakarinchendi itay madam lanja nanu yenduko valla kompaku tesukelindi nv yenduku dariga chadavavu nv baga grasp chestavu so keep your concentrate on your studies and iddi cheppadaniki intiki pilichyara anna kadu nenu repu clg ki levu so na class lo e note dictate chai ani cheppendi ok madam anna itay inthalo dani kuturu vochendi figure adirindi guru yelagina dini pukulo na modda petti dengali anukunna itay ok madam kuncham drop chestara plz anna dani kutureni pilechei drop chei amma andi adi mokham modda la petukundi saray cum with me ani english lo act chesendi appudu nenu na range lo pulihora kalipya papa num pattya aroju challa happy feel iya and next day same time ki inteki velli notdes ichya a repu tisukunaydani ga andi parla madam anna
Daniki call chesi yekkada undo kanukunna adi inka clg buss on the way to hme andi then get ready for treat anna y andi special anna tanu ok will se and no u have to cum anna oppinchya tanaku propose chesya hay ru crazy andi 5 min pogidya padipoyendi first kiss adigya ichendi challa kick vochendi appatinunchi partlu jalsalu salsa dance lu itay ma madam ki vokkatay kutturu deni babu job ki madam ma modda gudavadaniki vochestaru edi clg ki denginchukuntadi itay vokka roju denchukundam ani cheppya bhayam ga undi only romance andi ok lay ani oil baga leak avadaniki tablet vesukunna inka cenima stary
Romance lo muddulu pettukuni sallu pisiukutuntay na modda nannu minchei potundi adi black ga untadi but naku blac a istam inka dress antha vippesya dani guddaki muddu petti kindanunchei pi daka nakestunna dani pukulo vellu petya arichendi deniki puky chiragaledu ani telisendi itay na modda gudavamanna tanu ventanay notlo pettukundi baga ruchi ga na modda medha puttumachanu nakindi adi inthavaraku modda chudaledu ani cheppendi taravata na noru dani pukulo pettesya ammo ammo andi manasulo anukunna na big modda peditay edi yemipoyedo anukunna taravata a time ranay vochendi pukulo sulla pettadam tho nay dani pukulo nunchei raktham ventanay bath room ki tesuku velli 20 min clean chesya ika bhayapadipoye voddu andi nenu oppukoledu adi malli start chestunam e lopu bell moggindi na modda padipoyendi yevaro telidu chustay deni friend pelliki pilavadaneki vochendi nenu dakunna itay adi card ichei vellipoyendi eka na modda lechindi dani puku lo pettya adi plz slow ga slow ga andi nenu slow ga modalu petti mottam pettesya 20 min karaledu daniki slow ga noppi alavatu iendi inka like iye time ki dani notlo modda pettya cheppadam marchi poya starting lo bf chupenchi same alaga chesdam ani commit iyyamu so a tablet power chupinchendi danii noru antha na 50 gm la rasam tho motham body nory antha nindipoyaye naku challa sukham ga undi kani naku ela veray vallatho cheyali ani undi inka kotha kotha ideas tho avarina unnara na modda ku baliayvallu yelaguna parla
Daniki call chesi yekkada undo kanukunna adi inka clg buss on the way to hme andi then get ready for treat anna y andi special anna tanu ok will se and no u have to cum anna oppinchya tanaku propose chesya hay ru crazy andi 5 min pogidya padipoyendi first kiss adigya ichendi challa kick vochendi appatinunchi partlu jalsalu salsa dance lu itay ma madam ki vokkatay kutturu deni babu job ki madam ma modda gudavadaniki vochestaru edi clg ki denginchukuntadi itay vokka roju denchukundam ani cheppya bhayam ga undi only romance andi ok lay ani oil baga leak avadaniki tablet vesukunna inka cenima stary
Romance lo muddulu pettukuni sallu pisiukutuntay na modda nannu minchei potundi adi black ga untadi but naku blac a istam inka dress antha vippesya dani guddaki muddu petti kindanunchei pi daka nakestunna dani pukulo vellu petya arichendi deniki puky chiragaledu ani telisendi itay na modda gudavamanna tanu ventanay notlo pettukundi baga ruchi ga na modda medha puttumachanu nakindi adi inthavaraku modda chudaledu ani cheppendi taravata na noru dani pukulo pettesya ammo ammo andi manasulo anukunna na big modda peditay edi yemipoyedo anukunna taravata a time ranay vochendi pukulo sulla pettadam tho nay dani pukulo nunchei raktham ventanay bath room ki tesuku velli 20 min clean chesya ika bhayapadipoye voddu andi nenu oppukoledu adi malli start chestunam e lopu bell moggindi na modda padipoyendi yevaro telidu chustay deni friend pelliki pilavadaneki vochendi nenu dakunna itay adi card ichei vellipoyendi eka na modda lechindi dani puku lo pettya adi plz slow ga slow ga andi nenu slow ga modalu petti mottam pettesya 20 min karaledu daniki slow ga noppi alavatu iendi inka like iye time ki dani notlo modda pettya cheppadam marchi poya starting lo bf chupenchi same alaga chesdam ani commit iyyamu so a tablet power chupinchendi danii noru antha na 50 gm la rasam tho motham body nory antha nindipoyaye naku challa sukham ga undi kani naku ela veray vallatho cheyali ani undi inka kotha kotha ideas tho avarina unnara na modda ku baliayvallu yelaguna parla

Read More

School Techer Tho sex


kasiga vunna school teacher ni denganu


This time it is with my baabhi. Ame peru
varalakshmi.School teacher ga panichestondi.Iddaru pillala
talli..Valla aayana bank lo panichestunnadu. Tanu vere uoorilo
untadu.Pillala chaduvukosamani tanu vidigaa untondi..Pyki
mohamatamaga mataladutundi..Modata sari naaku parichayaminapudu
adola choosindi.Neenu pedda pattinchukoledu. Kaani rendo sari
maa intiki vachhinappudu choosaanu.Manishi laavuga untundi.Pedda
yettu kaadu.Challu maatram Adiripoyee sizelo untai.Muddi
pirralu venkanunchi chooste kasigaa untai.Deenni eppatikaina
dengali anukonnanu.Time kosam
Choostunnanu.Vaallu vere voollo untaru.Oka evening Tanu camp ki
vedutoo,bus chedipovadam valla,mabbuga vunduta valla,night
aagi,morning vellachhani,maa intiki Vachhindi.Intlo
vallandaru,pelliki vellaru.Neenu okkadine unnanu.Bayata varsham
valla,tanu maa intiki vacheetappatiki poorthiga tadisi
poindi.Neenu gabagabaa tuvvalu teesichhi tuduchukommmani
cheppi,beruvalonchi oka nighty teesi ichhinaanu.tanu
vesukondi.neenu ee lopulo tea pedadataanani cheppanu. Kaani
tanu tea taaganani cheppindi.Tanani gadilo padukomani
cheppi,nenu hall loki vachhi TV choostunnanu.Kasepatiki tanu
kooda hall loki vachhi nidra pattutaledani naa eduru sofalo
koorchondi.
Appudu choosanu tanani.Nighty see through type.Tanu object
cheyyakunda vesukondi.Lopala bra vesukoledu.Langaa kooda
vesukoledu.Naaku appudu anipinchindi,eevadani linelo
pettachhani.Pedda pedda sallu
Ubiki kanipistoo uooristunnai.Pi buttons pettukoledu.Kaallu
vidadeesi koorchundi.G spot lightga kanipistondi.
Kontha sepataki,seriousgaa,aaa cassetts unnayaa ani
adigindi.Nenu aascharyapadi unnai annanu.Petta kudadoo
Saradagaa aundi.VCP on chesi,casette pettanu.Casette
choostoo,oka chetto,sallu ruddu kuntoo,oka chetto,
Pooku pamukontoo,naa kesi kasiga choosi,raa maridi,alaa
choostaventi,come on yaar..undi.Neenu melliga
Tana pakkaki cheri naa pedalanu tana pedaalato kalipi muddu
pettanu.Slowga naa naluka tana notiloki doorchi
Mudupedutoo,slowga,oka chetto,nighty loose chesaanu.Mottam
kindiki jari poindi.Okka sari tana kobbari
Bondalu lanti rendu sallu byta paddai.Tanu manishi tella
undutavalla,sallu kooda tellaga undi,nipples nallaga
Bale mudduvastunnai.Oka dani vadadepii pisukutoo,okati cheekatam
modalu pettanu.Eeelopulo tanu naa
Lungi ooda desetappatiki,naa sulla (lavadaa) appatike bagaa
nikkindi.Daani choosi tanu murisipoyi,pisakatam
Modalupettindi.Tanu freega mataladadam modalu pettindi.Neenu
kooda jatha kalisaanu.Kasigaa sallu nalipestunnanu.Abbaa..auni
muligindi.Neeppiga undaa aunnanu.Navvi,ledu..pisikeyyi…
aundi.Neenu melliga
Oka chetto potta raastu,pookuni pyna paamutunnanu.Aatulu
geekkoledu.Neenu tana rendu kalla madyana
Koorchoni,melliga tana pookuni vedadessanu.Lopala yerraga
chelika kanipinchindi.Melliga naa nalukani
Pookulo doorchi gollini kelukutunnanu.Tanu palavaristoo patchi
bootulu mataladutondi.Shhh….isss…
Abaa…nakara..adi…inka…Tanapukulonchi rasalu karutunte nenu naa
nalukato peelustunnanu.Abba..
Iss..Naa mogudu eppudu naa pooku naakaledu…iss…neevu bale
nakutunnavu….isshh…chaalu pyki ra…
Naa lavada lechi 8 inches podavuga undi.Adi choosi tanu,inta
pedda lavadaa nenu chooda ledu.Naaku
Cheekalani undi ani,nannu koorchopetti,tanu naa todalu madhyaki
vachhi naa lavadaani tana notiloki
Teesukoni cheekatam modalupettindi.10 min. taravata lechi,nannu
kasiga dengali maridi,naa pooku
Gula nuvve teerchali.Nenu nee sontha lanja nanuko,nee istam,ela
dengutanante,alaage dobbu,..please.
Tanani sofalonchi beroom loki marchi mancham pyna
padavesaanu.Tanu vellakila padindi.Neenu
Mancham chivarana ninchunnanu.Tanu kallu rendu bara chapi rendu
chetulato pooku vidadeesi choopistoo
Kasigaa choosindi.Neenu ventane tana kalla madyaki cheri naa
lavadaani tana pooku pyna ruddutunnanu.
Abbaa..entasepu…doorchu..aagalekunnanu..ishh…auntoo,oka chetto
naa lavadaa pattukoni tana pooku
Vidadeesi lopaliki doorchukoni,tasai maridi..aundi.Neenu rendu
chetulato daani sallu pattukoni pisukutoo
Melliga 2 or 3 saarlu pyki kindaki jaripi okka toopulo mottam
naa lavadani dani pookulo pettesaanu.
Ishh…Amma..abaa..Yem lavadaraa babu,Gurram lavadala
undi,notiloki vachhindi..iss..inka dengu..
Yelaa undi lanjaa naa lavadaa nee pookulo ? Nee yabba adukkanta
tagulutondira..iss..Balegundi.
Pooku meeda ee atulente ? Geekkova? Ee madhya pookki pani
leduga.Baddhakincha.Nuvvu roju
Dengutaanante,geekestha.Neeku nacchaleda ? Undani,nee
yamma.bavundi.Mee aayana dengada ?
Aaa..pillalu puttaka dengadam tagginchaadu.Naa kemo
gula.Aayaniki levadu.Lechina kangaruga
Tosesi,tondaraga karchesukuntaadu.Pyga floor play assalu
cheyyadu.Direct fight.Naaku borega
Untundi.Ponile.Ninnu raka rakaaluga nenu dengutagaa.Aundekega
naa pappa neekichhindi..
Iss..adi..alage..dengu..podu..amma..ishh…Nee yabaa,ishh…
dengu..dengu..podu..kottu…
Dengulata baavunda ?
Ooo..Amma,Aaa,ooo,Dengara,adi,alage,dengu,podu,amma?
Amma,nee yammandenga ? bale denginchukontunnave lanjaa?
Mundu nannu dengara,amma,aaa,balegundi,nakevito avutondi .
Varaalu my darling,nee pooku bale unde.Amma,shhh...,nee
yamma,inta kasente lanjaa. Dengara,nee yabba,adi,gurram
lavadara baboo needi,yama tight ga undi.Shhhhh....isssss....nee
modda swargam choopistondira..,,shhhh......isssss...ammaaa....
Ne moddaku
salam,adi,alage....dengara,adi,...sh.....ammo....abbbaa.....roju
dengara...
Na pooku ne moddaku gulaam...intavaraku nannevadu ilaga
dengaledura...dengara..
Isssss....naa rankumoguda...naa gudda
adiripotondira..isshhh...abba...adi...kottu...
Pooku chittadi cheseyi....nee yabba..debbki kadupu
ravali.Kaduposte godavemune.Neekendukura pooka, nenu operation
cheyinchukoledu...adi...kottu....pisikeyyi Naa
bayilu...adi...isshhhh....ammaa...naaku pookulo
karipotondiro...ishhh...ammma.. Amma..issss….varaa
darling,iss….nee pooku emibagunde,nee yammanu denga.,lanjaa…Na
sulla,lavadaa bagundaa, nee mogui lavada kanna peddada ?
oooo,vadi modda,vadidi
Levadu.Nee yabba,needi gurram lavadala undira babuu.Pookulonchi
notiloki vachindi.
Em tini penchavura,nee yabba,addi..shhh…dengu,nee
yabba,dengara,adi,shhh….abba…
Nee yammandenga,lanjaa,amma.isshhh..naku karipotende..ishh..nee
yabba,karcheyi
Na pookulo,kadupu ravali…adi..ishh….ammaa..pooku ittadi
avutondira..ishhh…..
Abba...shhh....aipondi...ammaa...em dengutaavura na rajaa....nee
modda naa pookulo swaragam choopistondira..iss..
Neenu challu gattigaa nalipestoo,speedugaa dengutunnanu.Varaalu
darling,nee yammanudenga,enta bavunde nee
Pookaata.Roju raave.Nee pooku chitaka
denguta...isshh..isss..abaa..auntoo tana pookulo naa lavadaa
gattiga adimipetti kaarchesaanu. Kaaseptaki iddaram lechi
bathroom loki velli okallanu okallu kadugukonnamu.
Sabbuto tana ollantaa nenu ruddaanu.Tanu naa ollu ruddutoo naa
lavadaa to aadukondi.Tanu onguni kallu
Ruddukontunte venka nunchi daani pooku shepulu choosi naa
lavadaa lechi poindi.Tanani alaage ongopetti,
Doggy stylelo tana venkaki cheri,gudda pirralu vedadeesi naa
lavadani tana pookuloki peti munduku ongi,
Cheraku rasallanti daani bayilu pisukutuoo okka topulo naa sulla
pookuloki gattigaa genti challu pisukutoo
Venkanunchi veera dengudu dengaanu.Taravata relax ayyamu.Floor
play dwara malli rechhipoyi eesaari
Gudda kannam (ass hole) kooda dengaanu.Ippataki veelainappudu
vachhi denginchkontundi.
Read More